Właściciel

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o. Odniesienia do "Alphabet Polska", odnoszą się do Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o.

Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o.
Adres: ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa
Kontakt:
Tel +48 22 820 5555, Fax: +48 22 820 5565
E-mail: kontakt@alphabet.pl
REGON: 017310167
NIP: 526-25-44-241
KRS:0000032610
Zarząd Leszek Pomorski (Prezes Zarządu) / Aymeric Poilpot
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy / XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 75 189 500 PLN